กำหนดการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบ้านปูเต้อ

8 กันยายน 2565 (ผอ. /ครูวรรณาพร/ครูพีระพงษ์) การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน

 
 
This is a question and answer forum. In order to see other responses to these questions, you must first post your answer
Picture of นางปิยะฉัตร หมื่นยา
8 กันยายน 2565 (ผอ. /ครูวรรณาพร/ครูพีระพงษ์) การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน
by นางปิยะฉัตร หมื่นยา - Thursday, 1 September 2022, 11:38 AM
 

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2565

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน เวลา 09.00 น.