กำหนดการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบ้านปูเต้อ

23 กันยายน 2565 ครูพีระพงษ์ การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ

 
 
This is a question and answer forum. In order to see other responses to these questions, you must first post your answer
Picture of นางปิยะฉัตร หมื่นยา
23 กันยายน 2565 ครูพีระพงษ์ การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ
by นางปิยะฉัตร หมื่นยา - Monday, 5 September 2022, 7:45 AM
 

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2565

โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ เวลา 9.00 - 11.00 น.