กำหนดการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบ้านปูเต้อ

7 กันยายน 2565 ครูศรารัตน์ การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก

 
 
This is a question and answer forum. In order to see other responses to these questions, you must first post your answer
Picture of นางปิยะฉัตร หมื่นยา
7 กันยายน 2565 ครูศรารัตน์ การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก
by นางปิยะฉัตร หมื่นยา - Monday, 22 August 2022, 1:28 PM
 

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2565

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก  เวลา  13.00 - 15.00 น.