กำหนดการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบ้านปูเต้อ

19 กันยายน 2565 ครูสมพิศ การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนบ้านหัวฝาย

 
 
This is a question and answer forum. In order to see other responses to these questions, you must first post your answer
Picture of นางปิยะฉัตร หมื่นยา
19 กันยายน 2565 ครูสมพิศ การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนบ้านหัวฝาย
by นางปิยะฉัตร หมื่นยา - Monday, 22 August 2022, 1:32 PM
 

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2565

เวลา 9.00 เป็นต้นไป