กำหนดการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบ้านปูเต้อ

21 กันยายน 2565 ครูสมพิศ/ครูศรารัตน์ การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ

 
 
This is a question and answer forum. In order to see other responses to these questions, you must first post your answer
Picture of นางปิยะฉัตร หมื่นยา
21 กันยายน 2565 ครูสมพิศ/ครูศรารัตน์ การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ
by นางปิยะฉัตร หมื่นยา - Tuesday, 6 September 2022, 8:34 AM
 

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2565

เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป