กำหนดการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบ้านปูเต้อ

22 กันยายน 2565 ผอ. การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น

 
 
This is a question and answer forum. In order to see other responses to these questions, you must first post your answer
Picture of นางปิยะฉัตร หมื่นยา
22 กันยายน 2565 ผอ. การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น
by นางปิยะฉัตร หมื่นยา - Thursday, 8 September 2022, 9:19 AM
 

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2565

เวลา 9.00 - 12.00 น.