กำหนดการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบ้านปูเต้อ

28 ตุลาคม 2565 (ผอ) ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ 2567 ณ สพป.ตาก 2 13.30 น.

 
 
This is a question and answer forum. In order to see other responses to these questions, you must first post your answer
Picture of นางปิยะฉัตร หมื่นยา
28 ตุลาคม 2565 (ผอ) ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ 2567 ณ สพป.ตาก 2 13.30 น.
by นางปิยะฉัตร หมื่นยา - Thursday, 22 September 2022, 2:50 PM
 

ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๗ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ในวันศุกร์ ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแม่เมย