กำหนดการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบ้านปูเต้อ

17 ตุลาคม 2565 (ผอ) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565 เวลา 13.30 น. ณ สพป.ตาก 2

 
 
This is a question and answer forum. In order to see other responses to these questions, you must first post your answer
Picture of นางปิยะฉัตร หมื่นยา
17 ตุลาคม 2565 (ผอ) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565 เวลา 13.30 น. ณ สพป.ตาก 2
by นางปิยะฉัตร หมื่นยา - Friday, 7 October 2022, 8:36 AM
 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565