กำหนดการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบ้านปูเต้อ

25 ตุลาคม 2565 ผอ.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อ.แม่สอด ณ วัฒนาวิลเลจรีสอร์ท เวลา 9.00 น.

 
 
This is a question and answer forum. In order to see other responses to these questions, you must first post your answer
Picture of นางปิยะฉัตร หมื่นยา
25 ตุลาคม 2565 ผอ.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อ.แม่สอด ณ วัฒนาวิลเลจรีสอร์ท เวลา 9.00 น.
by นางปิยะฉัตร หมื่นยา - Thursday, 20 October 2022, 10:25 AM
 

 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อ.แม่สอด ณ วัฒนาวิลเลจรีสอร์ท เวลา 9.00 น.