กำหนดการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบ้านปูเต้อ

This is a question and answer forum. In order to see other responses to these questions, you must first post your answer

Page: () 1 2 3 4 ()
DiscussionStarted byGroupRepliesLast post
24 สิงหาคม 2565 (ผอ.) ประชุมสมาคมผู้บริหารอำเภอแม่สอด ณ โรงแรมวัฒนาวิลเลจ รีสอร์ท เวลา 13.00 น. Picture of นางปิยะฉัตร หมื่นยา นางปิยะฉัตร หมื่นยา 0 Mon, 22 Aug 2022, 1:17 PM
10 สิงหาคม 2565 ครูแสงวัน,ครูเบญญาภา ประชุมขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ณ สพป.ตาก 2เวลา 08.30 - 12.30 น. Picture of นางปิยะฉัตร หมื่นยา นางปิยะฉัตร หมื่นยา 0 Mon, 8 Aug 2022, 9:23 AM
10 สิงหาคม 2565 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ป.1-3 ประชุมชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(Online)เวลา 08.00 - 12.00 น. Picture of นางปิยะฉัตร หมื่นยา นางปิยะฉัตร หมื่นยา 0 Mon, 8 Aug 2022, 9:22 AM
9 สิงหาคม 2565 ครูกาญจนา ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน (Online)เวลา 08.00 - 12.00 น. Picture of นางปิยะฉัตร หมื่นยา นางปิยะฉัตร หมื่นยา 0 Mon, 8 Aug 2022, 9:21 AM
11 กรกฎาคม 2565 (ครูพีระพงษ์) ส่งรายงานการจัดงาน“วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๕ Picture of นางปิยะฉัตร หมื่นยา นางปิยะฉัตร หมื่นยา 0 Thu, 23 Jun 2022, 1:10 PM
24 มิถุนายน 2565 (ครูเบญญาภา ) ประชุมคณะทำงานการอบรมทบทวนทักษะกระบวนการการจัดกิจกรรมลูกเสือ Picture of นางปิยะฉัตร หมื่นยา นางปิยะฉัตร หมื่นยา 0 Thu, 23 Jun 2022, 11:03 AM
27 มิถุนายน 2565 (ครูพีระพงษ์ ) อบรมทบทวนทักษะกระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสำหรับผู้กำกับลูกเสือ เวลา 08.00-16.30 น. Picture of นางปิยะฉัตร หมื่นยา นางปิยะฉัตร หมื่นยา 0 Thu, 23 Jun 2022, 10:56 AM
16 มิถุนายน 2565 ( ผอ.) ประชุม สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 Picture of นางปิยะฉัตร หมื่นยา นางปิยะฉัตร หมื่นยา 0 Tue, 14 Jun 2022, 11:06 AM
21 มิถุนายน 2565 ( ผอ ) ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา Picture of นางปิยะฉัตร หมื่นยา นางปิยะฉัตร หมื่นยา 0 Tue, 14 Jun 2022, 9:38 AM
15 มิถุนายน 2565 ( ผอ.) อบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและการสร้างจิตสำนึกรักและห่วงแหนมุ่งจงรักภักดีพร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ Picture of นางปิยะฉัตร หมื่นยา นางปิยะฉัตร หมื่นยา 1 Wed, 8 Jun 2022, 6:28 AM
Page: () 1 2 3 4 ()