กำหนดการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบ้านปูเต้อ

This is a question and answer forum. In order to see other responses to these questions, you must first post your answer

Page: () 1 2 3 4
DiscussionStarted byGroupRepliesLast post
14 ก.พ.65 ครูวรรณวิไล ครูสุกัญญา ประชุมแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ Picture of นายเสฎฐวุฒิ ยศวงค์ นายเสฎฐวุฒิ ยศวงค์ 0 Tue, 8 Feb 2022, 11:00 AM
9 - 12 ก.พ.65 ผอ.และครูเบญญาภาอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน Picture of นายเสฎฐวุฒิ ยศวงค์ นายเสฎฐวุฒิ ยศวงค์ 0 Tue, 8 Feb 2022, 10:59 AM
9 ก.พ.65 ครูภัททิยา ประชุมการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ(Zoom) Picture of นายเสฎฐวุฒิ ยศวงค์ นายเสฎฐวุฒิ ยศวงค์ 0 Tue, 8 Feb 2022, 10:58 AM
8 ก.พ. 65 ครูพีระพงษ์และครูแสงวันประชุม พสน. ณ ห้องประชุมแม่เมย สพป.ตาก เขต 2 Picture of นายเสฎฐวุฒิ ยศวงค์ นายเสฎฐวุฒิ ยศวงค์ 0 Tue, 8 Feb 2022, 9:47 AM
Page: () 1 2 3 4