กำหนดการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบ้านปูเต้อ

กระดานถามตอบ หากต้องการเห็นคำตอบของคนอื่นท่านต้องตอบคำถามก่อนเท่านั้น

หน้า: 1 2 3 4 ()
กระทู้ถามกลุ่มตอบตอบครั้งสุดท้าย
25 ตุลาคม 2565 ผอ.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อ.แม่สอด ณ วัฒนาวิลเลจรีสอร์ท เวลา 9.00 น. รูปภาพของนางปิยะฉัตร หมื่นยา นางปิยะฉัตร หมื่นยา 0 Thu, 20Oct 2022, 10:25 AM
17 ตุลาคม 2565 (ผอ) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565 เวลา 13.30 น. ณ สพป.ตาก 2 รูปภาพของนางปิยะฉัตร หมื่นยา นางปิยะฉัตร หมื่นยา 0 Fri, 7Oct 2022, 8:36 AM
28 ตุลาคม 2565 (ผอ) ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ 2567 ณ สพป.ตาก 2 13.30 น. รูปภาพของนางปิยะฉัตร หมื่นยา นางปิยะฉัตร หมื่นยา 0 Thu, 22Sep 2022, 2:50 PM
22 กันยายน 2565 ผอ. การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น รูปภาพของนางปิยะฉัตร หมื่นยา นางปิยะฉัตร หมื่นยา 0 Thu, 8Sep 2022, 9:19 AM
21 กันยายน 2565 ครูสมพิศ/ครูศรารัตน์ การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ รูปภาพของนางปิยะฉัตร หมื่นยา นางปิยะฉัตร หมื่นยา 0 Tue, 6Sep 2022, 8:34 AM
23 กันยายน 2565 ครูพีระพงษ์ การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ รูปภาพของนางปิยะฉัตร หมื่นยา นางปิยะฉัตร หมื่นยา 0 Mon, 5Sep 2022, 7:45 AM
8 กันยายน 2565 (ผอ. /ครูวรรณาพร/ครูพีระพงษ์) การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน รูปภาพของนางปิยะฉัตร หมื่นยา นางปิยะฉัตร หมื่นยา 0 Thu, 1Sep 2022, 11:38 AM
15 กันยายน 2565 การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย (ผอ./ครูวรรณาพร/ครูภัททิยา/ครูสุกัญญา) รูปภาพของนางปิยะฉัตร หมื่นยา นางปิยะฉัตร หมื่นยา 0 Thu, 1Sep 2022, 11:33 AM
19 กันยายน 2565 ครูสมพิศ การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนบ้านหัวฝาย รูปภาพของนางปิยะฉัตร หมื่นยา นางปิยะฉัตร หมื่นยา 0 Mon, 22Aug 2022, 1:32 PM
7 กันยายน 2565 ครูศรารัตน์ การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก รูปภาพของนางปิยะฉัตร หมื่นยา นางปิยะฉัตร หมื่นยา 0 Mon, 22Aug 2022, 1:28 PM
หน้า: 1 2 3 4 ()